प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या सहभागासाठी ई-पीक पाहणी सक्तीची नाही

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या सहभागासाठी ई-पीक पाहणी सक्तीची नाही

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या सहभासाठी ई-पीक पहाणी सक्तीची नसल्याची माहिती कृषि आयुक्त धिरज कुमार यांनी दिली आहे. आपण या लेखात आज जाणून घेणार आहोत की प्रधानमंत्री पीक विमा योजना संदर्भात कृषि आयुक्त धिरज कुमार यांनी काय सांगितले आहे.  राज्यातील अनेक शेतकरी संध्या प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ऑनलाईन अर्ज सादर करत आहे परंतु शेतकाऱ्यांनाच्या … Read more