अतिवृष्टी नुकसान भरपाई निधी आला बघा GR

अतिवृष्टी नुकसान भरपाई

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो दरवर्षी शेतकऱ्यांच्या पिकांचे खूप मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत असते. कधी अवकाळी पासामुळे, पाऊस कमी पडल्यामुळे अशाप्रकारे भरपूर कारणे असतात. मित्रांनो या शेतकऱ्यांची मदत म्हणून शासन अतिवृष्टी नुकसान भरपाई निधी वितरीत करत असते. शासनाने जुलै २०२१ मध्ये अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या  राज्यातील विविध जिल्ह्यांसाठी निधी वितरीत केला असल्याचा जी आर महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत वेबसाईट … Read more