लम्पी रोग नुकसानभरपाई जमा 10.23 कोटी निधी केला वर्ग

लम्पी रोग नुकसानभरपाई जमा

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो लम्पी रोग नुकसानभरपाई जमा करण्यात आली असून या संदर्भात अधिकृत माहिती देण्यात आलेली आहे. हि नुकसान भरपाई कशी मिळणार आहे त्या बद्दल सविस्तर माहिती जाणून घेवूयात. शेतकरी बांधवांसाठी व पशुपालकांसाठी आनंदाची बातमी अशी आहे की ज्या पशुपालकांच्या पशुधानांचे लम्पी आजारामुळे नुकसान झाले होते त्यांच्या बँक खात्यामध्ये आता नुकसानभरपाई मदत जमा करण्यास सुरुवात … Read more