या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मिळणार 50 हजार प्रोत्साहनपर अनुदान पहा Maharashtra Incentive Grant

या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मिळणार 50 हजार प्रोत्साहनपर अनुदान पहा Maharashtra Incentive Grant

Maharashtra Incentive Grant राज्य सरकारने नेहमीत आपल्या कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदान 50, हजार दिले आहेत. 2017,18,19,20 या कार्यकाळात ज्या शेतकऱ्यांनी आपल्या कर्जाची नेहमीत पणे परतफेड केली होती, अशा शेतकऱ्यांना राज्य सरकारच्या माध्यमातून 50 हजार प्रोत्साहनपर अनुदान वाटप करण्यात आलं होत, मात्र आता 2024 मध्ये राज्य सरकारने या बदल नवीन शासन निर्णय काढला आहे, … Read more