प्रधानमंत्री पीक विमा योजना पहिली यादी आली

प्रधानमंत्री पीक विमा योजना

नमस्कार मित्रांनो आज आपण शेतकऱ्यांसाठी एक मोठी बातमी आहे प्रधानमंत्री पीक विमा योजना पहिली यादी विमा कंपनीने प्रशासनास मंजूर करून दिलेली आहे त्या संदर्भात माहिती या ठिकाणी जाणून घेऊया. राज्यातील अनेक शेतकऱ्यांनी आपल्या पिकाचा विमा काढलेला आहे त्यातील काही शेतकऱ्यांची पहिली यादी विमा कंपनीने मंजूर केलेली आहे. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनाखरीप 2022 प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या … Read more