ठिबक सिंचन मोटार शेततळे यांसाठी आला ६०० कोटी निधी

ठिबक सिंचन मोटार शेततळे

शेतकरी मित्रांनो तुमच्यासाठी एक महत्वाची आणि आनंदाची बातमी आता ठिबक सिंचन मोटार शेततळे फळबाग अनुदान,विहारीवरील विद्युत मोटार आणि अजून बऱ्याच योजनासाठी ६०० कोटी एवढा निधी वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे. मित्रांनो तुम्ही जर ठिबक सिंचन मोटार शेततळे फळबाग अनुदान,विहारीवरील विद्युत मोटार अशा योजनांची वाट बघत असाल तर मग आता तुमचे वाट बघणे संपले. आता … Read more