बांधकाम कामगार योजना अंतर्गत मोफत जेवण वाटप सुरु

बांधकाम कामगार योजना

मित्रांनो नोंदणीकृत बांधकामगारांना महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या विविध बांधकाम कामगार योजना अंतर्गत योजनांचा लाभ मिळतो. यामधील एक योजना म्हणजेच मध्यान्ह भोजन योजना होय आणि याच योजनेची अमलबजावणी आता गावोगावी होण्यास सुरुवात झालेली आहे. नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांना एकूण २९ योजनांचा लाभ मिळत होता परंतु आता आणखी तीन योजनाचा यामध्ये नव्याने समावेश करण्यात … Read more