दुष्काळी अनुदानाची रक्कम 29650 शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होण्यास सुरुवात crop insurance scheme

दुष्काळी अनुदानाची रक्कम 29650 शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होण्यास सुरुवात crop insurance scheme

crop insurance scheme गेल्यावर्षी सप्टेंबर-ऑक्टोबर 2022 मध्ये मराठवाड्यातील (Marathwada) शेतकऱ्यांचे (Farmers) मोठ्या प्रमाणावर अतिवृष्टीमुळे नुकसान झाले होते. विभागातील आठही जिल्ह्यात एकूण 12 लाख 68 हजार 8 शेतकऱ्यांचे तब्बल 8 लाख 57 हजार 32.12 हेक्टर क्षेत्रातील पिकांचे अतिवृष्टीमुळे नुकसान झाले होते. त्यामुळे यासाठी प्रशासनाने 1214 कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली होती. मात्र नुकसानभरपाई देताना शासनाने काही … Read more

दुष्काळी अनुदानाची रक्कम 29650 शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होण्यास सुरुवात crop insurance scheme

शेतकऱ्यांच्या खात्यात नुकसान भरपाई जमा होणार यादीत नाव पहा

crop insurance scheme गेल्यावर्षी सप्टेंबर-ऑक्टोबर 2022 मध्ये मराठवाड्यातील (Marathwada) शेतकऱ्यांचे (Farmers) मोठ्या प्रमाणावर अतिवृष्टीमुळे नुकसान झाले होते. विभागातील आठही जिल्ह्यात एकूण 12 लाख 68 हजार 8 शेतकऱ्यांचे तब्बल 8 लाख 57 हजार 32.12 हेक्टर क्षेत्रातील पिकांचे अतिवृष्टीमुळे नुकसान झाले होते. त्यामुळे यासाठी प्रशासनाने 1214 कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली होती. मात्र नुकसानभरपाई देताना शासनाने काही … Read more