Open category solar pump निधी झाला उपलब्ध जी आर आला.

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो Open category solar pump निधी झाला उपलब्ध ओपन कॅटेगरीसाठी सौर पंप लवकरच मिळणार असून

त्या संदर्भातील शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे. जाणून घेवूयात या संदर्भातील सविस्तर माहिती.

ओपन कॅटेगरीसाठी सौर पंप लवकरच वितरीत केले जाणार आहे कारण या सौर पंपासाठी लागणारा निधी संदर्भातील शासन निर्णय नुकताच काढण्यात आलेला आहे.

जे खुल्या प्रवर्गातील शेतकरी आहेत त्यांना आता लवकरच सौर कृषी पंप मिळणार आहे.

प्रधान  मंत्री किसान उर्जा व महाभियान म्हजेच कुसुम योजना अंतर्गत सर्वसाधारण घटकांच्या सौर कृषी पंपाच्या लाभार्थ्यांच्या हिश्यापोटी सन २०२२ – २३ मध्ये अनुदान वितरीत करण्यात आलेले आहे.

आणखी कामाची योजना प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना 50 हजार मिळणार बिनव्यजी कर्ज

Open category solar pump सौर कृषी पंपासाठी मिळाला १५ कोटी निधी.

solar pump yojana 2022 तसेच १० टक्के लाभार्थी हिस्सा ३० टक्के केंद्र शासनाचे अर्थसहाय्य व उर्वरित जी ३० टक्के रक्कम लागणार आहे

ती महावितरण कडील एस्क्रो खात्यात वाढीव वीज विक्रीवरील करामधून परस्पर जमा होणाऱ्या रकमेतून दिली जाणार आहे.

मंजूर झालेल्या १ लाख सौर कृषी पंपासाठी १० टक्के शासन हिस्सा निधी पंधरा कोटी सत्तावीस लाख चोपन्न हजार (१५.२७५४) महाउर्जाला वितरीत करण्यास शासनाचे मंजुरी दिली आहे.

शासन निर्णय बघा

सौर पंप वितरण गती वाढणार.

पंप शेतकरी बांधवाना वितरीत करता येत नव्हते.

आता ओपन कॅटेगरीसाठी सौर पंप खरेदी करण्यासाठी शासनाच्या वतीने जी आर काढण्यात आलेल आहे.

कुसुम योजनेच्या घटक ब अंतर्गत एकूण १ लाख पारेषण विरहीत सौर कृषी पंपांना मंजुरी देण्यात आलेली आहे.

कुसुम सौर पंप योजना टप्पा – २ अंतर्गत अनेक शेतकऱ्यांनी सोलर पंपासाठी ऑनलाईन अर्ज केले आहेत.

अर्ज करणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या ४६,९९७ एवढी आहे. सौर कृषी पंपासाठी लागणारा स्वहिस्सा देखील या लाभार्थ्यांनी भरलेला आहे.

सर्वसाधारण प्रवर्गातील जे शेतकरी आहेत या गटासाठी राज्य शासनाच्या अर्थसंकल्पीय अनुदानातून १० टक्के हिस्सा देण्यात येणार आहे.

सौर पंप ऑनलाइन अर्ज करण्यासाठी येथे क्लिक करा

Leave a comment