सोयाबीन बाजारभावात झाली मोठी वाढ काय आहे आजचे बाजार भाव soybean market price

soybean market price मोहरी, गहू, हरभरा, मूग, सोयाबीन, बार्ली, मका, कांदा, लसूण, बटाटा यांचे भाव. हरभऱ्याचा भाव. सोयाबीनची किंमत. त्याचप्रमाणे दररोज बाजारभाव पाहण्यासाठी आमच्या सर्व वेबसाइट ला भेट द्या.

सोलापूर शेतमाल: सोयाबीन आवक: 9 कमीत कमी दर: 4750 जास्तीत जास्त दर: 4800 सर्वसाधारण दर: 4760 soybean market price

अमरावती शेतमाल: सोयाबीन आवक: 8520 कमीत कमी दर: 4750 जास्तीत जास्त दर: 4840 सर्वसाधारण दर: 4795

हिंगोली- खानेगाव नाका शेतमाल: सोयाबीन आवक: 329 कमीत कमी दर: 4700 जास्तीत जास्त दर: 4800 सर्वसाधारण दर: 4750

जिंतूर शेतमाल: सोयाबीन आवक: 312 कमीत कमी दर: 4700 जास्तीत जास्त दर: 4830 सर्वसाधारण दर: 4800

मुर्तीजापूर शेतमाल: सोयाबीन आवक: 1850 कमीत कमी दर: 4595 जास्तीत जास्त दर: 4885 सर्वसाधारण दर: 4775

मलकापूर शेतमाल: सोयाबीन आवक: 510 कमीत कमी दर: 4465 जास्तीत जास्त दर: 4850 सर्वसाधारण दर: 4720

वणी शेतमाल: सोयाबीन आवक: 143 कमीत कमी दर: 4755 जास्तीत जास्त दर: 4860 सर्वसाधारण दर: 4800

शेवगाव शेतमाल: सोयाबीन आवक: 6 कमीत कमी दर: 4750 जास्तीत जास्त दर: 4750 सर्वसाधारण दर: 4750

गेवराई शेतमाल: सोयाबीन आवक: 38 कमीत कमी दर: 4225 जास्तीत जास्त दर: 4750 सर्वसाधारण दर: 4650

नांदगाव शेतमाल: सोयाबीन आवक: 8 कमीत कमी दर: 4899 जास्तीत जास्त दर: 4951 सर्वसाधारण दर: 4950

तासगाव शेतमाल: सोयाबीन आवक: 22 कमीत कमी दर: 4950 जास्तीत जास्त दर: 5230 सर्वसाधारण दर: 5160

आंबेजोबाई शेतमाल: सोयाबीन आवक: 300 कमीत कमी दर: 4750 जास्तीत जास्त दर: 4911 सर्वसाधारण दर: 4860

केज शेतमाल: सोयाबीन आवक: 368 कमीत कमी दर: 4700 जास्तीत जास्त दर: 4921 सर्वसाधारण दर: 4800

औसा शेतमाल: सोयाबीन आवक: 2558 कमीत कमी दर: 4400 जास्तीत जास्त दर: 4988 सर्वसाधारण दर: 4940

औराद शहाजानी शेतमाल: सोयाबीन आवक: 1862 कमीत कमी दर: 4880 जास्तीत जास्त दर: 4921सर्वसाधारण दर: 4900

Leave a comment